Plastyfikatory bezftalanowe

Miękkie PVC w postaci elastycznych pasów i arkuszy folii to bardzo złożony materiał. Miękkość i elastyczność tych materiałów zapewniają plastyfikatory. Plastyfikator to dodatek do PVC oraz innych tworzyw sztucznych, który zmniejsza oddziaływania międzycząsteczkowe i zwiększa ruchliwość łańcuchów polimerowych. Plastyfikatory powodują także obniżenie temperatury zeszklenia, twardości oraz zwiększają elastyczność. Dzięki modyfikacjom właściwości fizykochemicznych tworzyw sztucznych znacznie zwiększa się obszar ich zastosowania.

Plastyfikatory można podzielić zasadniczo na ftalanowe (do których produkcji użyto bezwodnika kwasu ftalowego) i nieftalanowe, które produkuje się z użyciem innych związków, lub które powstają poprzez epoksydację olejów roślinnych oraz uwodornienie plastyfikatorów ftalanowych.

Plastyfikatory ftalanowe są stosowane od wielu lat i są nadal używane. Jednak ich negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko jest przedmiotem wielu badań i sprzecznych przepisów. Najczęściej stosowanym plastyfikatorem ftalanowym jest ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP, z ang. diethylhexyl phthalate), natomiast nieftalanowym – tereftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHT, z ang. diethylhexyl terephthalate). Mimo że różnią się one jedynie rozmieszczeniem podstawników przy pierścieniu benzenowym, ich metabolizm oraz toksyczność są znacząco odmienne.

Natomiast plastyfikatory bezftalanowe nie mają negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Żywność oraz przedmioty po kontakcie z materiałami wyprodukowanymi w technologii bez użycia ftalanów nie tracą swojej przydatności spożywczej. Plastyfikatory bezftalanowe są wykorzystywane do produkcji zabawek i artykułów dla dzieci, oraz w tworzywach sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością a także w wyrobach medycznych.

Francuska firma EXTRUFLEX (światowy lider w ekstruzji miękkiego PVC) w swoich produktach używa jedynie wysokiej jakości oraz bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska plastyfikatorów bezftalanowych. Wszystkie wyroby Extruflex (folia PVC: Standard, Polar, Super Polar, Food Contact, Anti-insects, Anti-static, Kolorowe tranasparentne, Kolorowe nietransparentne, Spawalnicza)  posiadają na produkcie poniższą etykietę NON PHTHALATE.

plastyfikatory bezftalanowe NON PHTHALATE

 

Oświadczenie producenta EXTRUFLEX: FLEXIBLE VINYL & NON-PHTHALATE PLASTICIZER - pobierz dokument PDF