Parawany spawalnicze

parawany spawalnicze

Parawany spawalnicze (kotary spawalnicze) znajdują zastosowanie w przemyśle metalurgicznym na stanowiskach spawaczy elektrycznych (MIG i TIG). Parawany spawalnicze przeznaczone są do ochrony ludzi znajdujących się w sąsiedztwie stanowiska spawalniczego przed szkodliwym promieniowaniem optycznym, emitowanym podczas procesu spawania / cięcia łukiem elektrycznym.

Źródłem szkodliwego promieniowania optycznego są łuki spawalnicze (promieniowanie termiczne rozgrzanych do wysokiej temperatury gazów spawalniczych, elementów spawanych, materiału elektrody oraz topnika). Wszystkie rodzaje tego promieniowania optycznego (podczerwone IRA, IRB, IRC oraz ultrafioletowe UVA, UVB, UVC) są bardzo szkodliwe dla oczu spawacza oraz osób znajdujących się w pobliskim otoczeniu. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony wzroku przed tym promieniowaniem oraz gorącymi odpryskami należy stosować odpowiednie ekrany spawalnicze spełniające wymagania normy ISO 25980 (dawniej EN 1598). Łuk spawalniczy generuje odpryski spawalnicze o temperaturze przekraczającej 1500 °C, istnieje więc ryzko pożaru oraz poparzenia skóry.

Oferowane poniżej parawany spawalnicze spełniają powyższe wymogi, ich wypełnienie stanowi atestowana folia spawalnicza SCREENFLEX® francuskiego producenta EXTRUFLEX.

Katalog PARAWANY SPWALANICZE - pobierz plik