Stabilizatory UV

Kurtyny przemysłowe podczas normalnego użytkowania na zewnątrz pomieszczenia, narażone są na szkodliwe czynniki pochodzące z otaczającego środowiska np. słońce. Generowane przez słońce promieniowanie UV (Ultra Violet) może uszkadzać wiązania chemiczne polimerów, pogarszając właściwości fizykochemiczne folii PVC (przezroczystość, wytrzymałość mechaniczną, estetyczny wygląd). Te niekorzystne zjawisko można w dużej mierze opóźnić poprzez dodanie na etapie produkcyjnym do tworzywa sztucznego odpowiednich stabilizatorów. Stabilizatory UV znacznie hamują degradację polimeru poprzez absorpcję i rozpraszanie szkodliwego promieniowania. Dzięki temu kurtyny przemysłowe wykonane z folii PVC francuskiego producenta EXTRUFLEX są bardzo trwałe.

Niektórzy producenci PVC w celu uzyskania większych zysków ze szkodą dla trwałości produktu poprzez ograniczenie kosztów produkcyjnych nie stosują żadnych stabilizatorów UV. Takie praktyki przyczyniają się do degradacji wizerunku PVC w opinii publicznej. W przyypadku właściwego wykonania PVC w oparciu o wysokiej jakości plastyfikatory, otrzymujemy bezpieczny i przyjazny produkt dla środowiska tzn. ekologiczny, nadający się do recyklingu oraz bardzo trwały.

 

EXTRUFLEX: STABILIZERS & DURABILITY - pobierz plik

 

kurtyny przemysłowe

Kurtyny przemysłowe

wykonane z folii nie zawierających stabilizatorów UV bardzo szybko ulegają prcesowi starzenia się i wyglądają nieestetycznie. Skonatktuj się z nami, jeżeli szukasz kurtyny przemysłowe odporne na promieniowanie UV.