Wpływ na globalne ocieplenie

Podobnie jak inne produkty, tworzywa sztuczne mają wpływ na globalne ocieplenie i środowisko. Aby ocenić te wpływy w badaniach ekologicznych wykorzystuwane są ekwiwalenty dwutlenku węgla lub innych gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery w czasie trwania całego procesu produkcyjnego (od wydobycia surowca do uzyskania produktu finalnego).

Emisje tych gazów bardzo się różnią w zależności od wytwarzanego tworzywa sztucznego. Mają one też różne wpływy na środowisko naturalne oraz proces globalnego ocieplenia na Ziemi. Dokonanie właściwego wyboru materiału stało się kluczowe w dobie gwałtownego ocieplania się klimatu.

 kurtyna na drzwi

 

 

Ze względu na bardzo niskie emisje gazów cieplarnianych przy produkcji miękkiego PCV oraz jego wysoce wydajne zastosowanie w przegrodach termicznych np. jako kurtyna na drzwi, ograniczająca straty ciepła, można stwierdzić, że folia PCV jest przyjazna dla środowiska.

 

kurtyna na drzwi

Kurtyny na drzwi

są wykonywane z miękkiej i elastycznej  folii PVC o szerokości 100 lub 200mm, w czasie 72h pod indywidualny wymiar światła otworu. Dostępnych jest kilkanaście typów folii w zależności od zakresu temperaturowego otoczenia oraz specyficznych warunków obiektu.