Wpływ na zasoby energetyczne ziemi

Główne surowce potrzebne do produkcji PVC to chlor oraz eten (etylen). Chlor jest w naturze jednym z najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków, jego źródłem to sól kamienna lub morska. Sól jest surowcem występującym prawie bez żadnych ograniczeń na całym świecie. Materiałem wyjściowym do produkcji etenu jest nieoczyszczona ropa naftowa. Eten jest uzyskiwany w rafineriach podczas destylacji nieoczyszczonej ropy naftowej i następującego potem procesu petrochemicznego. Około 80% ropy naftowej jest spalane w celu wytworzenia prądu i ciepła oraz do napędu środków komunikacji. Chociaż ropa naftowa stanowi podstawowy surowiec do produkcji prawie wszystkich tworzyw sztucznych, ich udział w zapotrzebowaniu na ropę naftową wynosi jedynie 4%. Udział PVC wynosi przy tym znacznie poniżej 1%. W porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi PVC ma te zaletę, że tylko 43% masy produktu jest potrzebne do produkcji etylenu, co ma pozytywny wpływ na zużycie płynnych zasobów naturalnych.

Dlatego kurtyny z pasów PCV przyczynia się do oszczędzania i zachowania ziemskich zasobów naturalnych ziemi, efektywnie wykorzystując niewielką ilość ropy naftowej na etapie produkcyjnym, do wysoce wydajnego zastosowania, takiego jak izolacja termiczna.

kurtyny z pasów pcv

EXTRUFLEX:  PLASTIC MATERIALS & OIL RESSOURCES - pobierz plik

 

Kurtyna foliowa

przyczynia się do oszczędzania i zachowania ziemskich zasobów naturalnych, ograniczając przepływ ruchu powietrza i zmniejszając straty ciepła. Kurtyna foliowa może być wykonana przez Nas na zamówienie pod indywidualne wymiary światła otworu. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowej wyceny.

kurtyna foliowa