Własności termoizolacyjne

Najważniejszą cechą materiałów izolacyjnych jest deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) [W/mK]. Im niższa wartość λ tym lepsze właściwości termoizolacyjne. Dla miękkiej folii PVC współczynnik ten wynosi λ = 0,16 W/mK, co sprawia, że materiał ten jest bardzo dobrym izolatorem termicznym. Biorąc pod uwagę tworzywa sztuczne, lepszy współczynnik posiada tylko polistyren (PS).

Współczynnik przewodzenia ciepła λ jest cechą danego materiału, natomiast współczynnik przenikania ciepła U charakteryzuje już konkretną przegrodę: U= λ /d  (gdzie: λ współczynnik przewodzenia ciepła materiału,  d grubość przegrody).

Współczynnik przenikania ciepła U podawany w jednostkach W/(m2.K), określa wielkość przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej, jeśli po dwóch jej stronach panuje różnica temperatur w wysokości 1K. Na jego podstawie można określić straty cieplne osobno dla danej przegrody. Niska wartość współczynnika U oznacza, że ubytki ciepła będą niewielkie a przegroda jest energooszczędna. Wartość tego współczynnika zależy od rodzaju i grubości materiału, z którego wykonane są przegrody.

Dla kurtyny paskowej PVC wykonanej z folii w formacie 200x2 oraz 100% zakładem zachodzenia pasów (zatem grubość przegrody 4 mm) współczynnik przenikania ciepła tej przegrody wyniesie: U= 0,16 / 0,004 = 40,0 W/m2K.

Dzięki temu folia PVC znajduje bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie jako materiał termoziolacyjny (kurtyny paskowe, drzwi wahadłowe, kurtyny termoizolacyjne, kotara termiczna, kotara termoizolacyjna, zasłona termiczna na drzwi).

 

kotara termozilacyjna, kurtyny termozilacyjne

Wydajność kurtyny termoizlacyjnej wykonanej z folii PVC jest ściśle związana z grubością pasów. Im grubsza folia PVC, tym bardziej wydajna będzie izolacja termiczna.

Powszechną praktyką wielu producentów folii jest zmniejszanie grubości swoich produktów w celu uzyskania większych zysków obniżając koszt produkcji. Działania takie bardzo negatywnie wpływają na produkt poprzez obniżenie wydajności termoizolacyjnej oraz zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej.

Często zdarza się, że rzeczywista grubość folii PVC znacznie odbiega od tej deklarowanej przez producenta. Zamiast standardowej grubości 2 mm jest 1,5 mm. Zastosowanie grubszej 2 mm folii na kurtynie termoizolacyjnej generuje aż 25% oszczędności energii cieplnej w porównaniu do 1,5 mm grubości folii.

zasłona termiczna na drzwi

Zmniejszanie grubości folii to oszczędność wyłącznie dla producenta. Dla użytkownika kurtyny termoizolacyjnej są to już tylko pozorne oszczędności związane jedynie z początkową ceną zakupu.

Producent Extruflex dokłada wszelkich starań, aby wymiary folii były jak najbardziej zbliżone do deklarowanych, co prezentuje przedstawiona poniżej tabela toleracji grubości oraz szerokości folii:

kotara termiczna

 

Elastyczna folia PVC francuskiego producenta EXTRUFLEX przyczynia się do większych oszczędności energii cieplnej, pozwalając na obniżenie kosztów i zasobów. Wybór odpowiedniego materiału termoziolacyjnego jest kluczowy z uwagi na drastycznie rosnące ceny energii.

 

kurtyny termoizolacyjne

 

EXTRUFLEX: GENERAL TOLERANCES OF FLEXIBLE PVC STRIPS & SHEETS - pobierz plik

EXTRUFLEX: PLASTIC MATERIALS & THERMAL INSULATION - pobierz plik

EXTRUFLEX: THICKNESS & THERMAL INSULATION - pobierz plik