Izolacja termiczna

Skuteczna izolacja termiczna to przede wszytkim odpowiednio dobrany materiał izolacyjny oraz grubość przegrody termicznej. W celu optymalizacji kosztów energii należy wykorzystywać materiały izolacyjne charakteryzujące się możliwie najniższym deklarowanym współczynnikiem przewodzenia ciepła λ (lambda) [W/mK]. Dla miękkiej folii PVC współczynnik ten wynosi λ = 0,16 W/mK, co sprawia, kurtyny paskowe wykonane z pasów folii PVC są bardzo dobrym izolatorem termicznym. Im szersze i grubsze pasy kurtyny paskowej, tym skuteczniejsza ilozlacja termiczna, większa wytrzymałość mechaniczna, większa odporność na rozchylanie pasów przez wiatr. Izolację termiczną można poprawić także porzez zwiększenie zakładu zachodzenia na siebie pasów kurtyny. Standardowe formaty pasów folii PVC to: 100x2, 200x2, 300x2, 300x3, 400x4 mm.

Konkretną przegrodę termiczną chcarakteryzujewspółczynnik przenikania ciepła U [W/(m2.K)], określany wzorem U= λ /d (gdzie: λ współczynnik przewodzenia ciepła materiału, d grubość przegrody).

Współczynnik ten określa wielkość przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej. Niska wartość współczynnika U oznacza, że ubytki ciepła będą niewielkie a przegroda jest energooszczędna. Wartość tego współczynnika zależy od rodzaju i grubości materiału, z którego wykonane są przegrody.

Przykładowo, dla kurtyny paskowej PVC wykonanej z folii w formacie 300x3 oraz 63% zakładem zachodzenia pasów (średnia grubość przegrody 4,89 mm) współczynnik przenikania ciepła tej przegrody wyniesie: U= 0,16 / 0,000489 = 32,7 W/m2K.

 

kotara termozilacyjna, kurtyny termozilacyjne

 

 

 

 

 

EXTRUFLEX: GENERAL TOLERANCES OF FLEXIBLE PVC STRIPS & SHEETS - pobierz plik

EXTRUFLEX: PLASTIC MATERIALS & THERMAL INSULATION - pobierz plik

EXTRUFLEX: THICKNESS & THERMAL INSULATION - pobierz plik