Folia PVC 570x1 SPAWALNICZA czerwona ref. 301 (rolka 50 mb)

Szerokość: 570 mm
Grubość: 1 mm
Temp. użytkowa: od -15°C do +50°C
Długość pełnej rolki: 50 mb
Masa jednej rolki: 36,2 kg
Sprzedaż: w rolkach 50 mb
Producent: EXTRUFLEX
Termin wysyłki: 24-48h, produkt dostępny w magazynie
2 937,24 zł brutto

Folia o szerokości 570 mm i grubości 1 mm dedykowana jest głównie na kurtyny paskowe dla otworów bramowych. Szerokie pasy kurtyny (w porówananiu do szerokości 200mm),  zapewniają większą odporność na przepływ ruchu powietrza (rozwiewanie pasów przez wiatr) i zachowują dobre własności termoizolacyjneZakres temperatury użytkowej folii typ SPAWALNICZA czerwona  znajduje się w przedziale od -15°C do +50°C.

 

Certyfikaty i broszura dla folii EXTRUFLEX typ SCREENFLEX ISO 25980 SPAWALNICZA czerwona ref. 301:

certyfikat DIN EN ISO 25980:2015-01 dla folii REF.302 300 x 2.0 mm (czerwona transparentna)

broszura informacyjna SCRENFLEX® producenta EXTRUFLEX

 

Specyfikacja techniczna produktu:
Przepuszczalność światła (światło widzialne przechodzące przez materiał) ASTM D 1003: ≤ 13 %
Twardość (skala Shore’a, twardościomierz typu A do materiałów miękkich), skala od 0 [twardy] do 100 [miękki], EN ISO 868: 80 Sh A
Wytrzymałość na rozdarcie (minimalne naprężenie rozciągające wymagane do rozdarcia próbki), DIN 53515: 55 N / mm
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu (maksymalne naprężenie rozciągające, któremu można poddać materiał), EN ISO 527: 18 N / mm2
Wydłużenie przy zerwaniu (wydłużenie próbki w punkcie przerwania pod naprężeniem rozciągającym), EN ISO 527: 300 %
Wydłużenie trwałe w punkcie przerwania (stałe wydłużenie próbki zmierzone w próbie rozciągania), EN ISO 527: 62 %
Przewodność cieplna (zdolność do przewodzenia ciepła, im jest niższa, tym większa izolacja), AST C 177: 0,16 W/m.K
Temperatura kruchości CLASH & BERG (temp. w której próbka pęka pod wpływem naprężeń skrętnych), ISO 8570: -25°C
Temperatura użytkowa (min. i maks. zakres temp. w których materiał zachowuje swoje właściwości mechaniczne, elastyczność), EN 1876: od -15°C do +50°C
Temp. mięknienia Vicata (próbka penetrowana do głębokości 1 mm za pomocą płaskiego wgłębnika o pow. 1 mm2 i masie 1 kg), EN ISO 306: +50°C
Pojemność cieplna (wymagana energia cieplna zwiększająca temperaturę 1kg materiału o jeden 1°C), ISO 11357: 1,6 kJ/kg.K
Klasyfikacja ogniowa (klasyfikacja materiału samogasnącego i odporność na spalanie), EN 13501:1-2007: ---------
Tłumienie hałasu (zmniejszony średni poziom dźwięku z zakresu od 0,1 do 3,2 kHz przy kurtynie o pow. 1,76 m2 i grubości 5 mm), DIN 52210: > 35 dB
Filtr promieniowania optycznego (filtrowanie promieni IR oraz UV umożliwiających użycie tego materiału jako ekrany spawalnicze), DIN ISO EN 25980: TAK
Odporność na promieniowanie UV (promienie słoneczne, łuk spawalniczy), ISO 4892: TAK
Odporność na prąd stały (rezystywność elektryczna powierzchni materiału zmierzona napięciem stałym 100V), ASTM D257: 30 x 10^10 Ω
Absorpcja wody (zmienność masy materiału po ekspozycji na warunki wilgotne), EN ISO 62: - 0,2 %
Gęstość (masa na jednostkę objętości), ASTM D 792: 1, 25 - 1,30 g/cm3
Szerokość: 570 mm
Grubość: 1 mm
Długość pełnej rolki: 50 mb
Masa pełnej rolki 36,2 kg
Znaczniki produktu