Folia PVC 300x3 FOOD CONTACT ref. 433 (rolka 50 mb)

Szerokość: 300 mm
Grubość: 3 mm
Temp. użytkowa: od -15°C do +50°C
Długość pełnej rolki: 50 mb
Masa jednej rolki: 54,9 kg
Sprzedaż: w rolkach 50 mb
Producent: EXTRUFLEX
Termin wysyłki: 24-48h, produkt dostępny w magazynie
1 757,67 zł brutto

Folia o szerokości 300 mm i grubości 3 mm dedykowana jest głównie na kurtyny paskowe dla otworów bramowych. Szerokie pasy kurtyny (w porówananiu do szerokości 200mm),  zapewniają większą odporność na przepływ ruchu powietrza (rozwiewanie pasów przez wiatr) i zachowują dobre własności termoizolacyjne. Przez folie o grubości 3 mm mogą poruszać się pojazdy mechaniczne. Zakres temperatury użytkowej folii typ FOOD CONTACT znajduje się w przedziale od -15°C do +50°C.

Dostępne opcje zakładu zachodzenia pasów na systemie grzebieniowym:

-2x54mm (36%), zalecana max. długość pasów 3500 mm
-2x95mm (63%), zalecana max. długość pasów 4000 mm
-2x136mm (91%), zalecana max. długość pasów 4500 mm

Atesty, certyfikaty i deklaracje dla folii EXTRUFLEX typ FOOD CONTACT ref. 433:

oświadczenie producenta EXTRUFLEX o dopuszczeniu folii do bezpośredniego kontaktu z żywnością

atest higieniczny PZH

plastyfikatory bezftalanowe NON PHTHALATE®

stabilizatory UV

tabela odporności chemicznej

izolacja termiczna miękkiego PVC

redukcja dźwięku (średnie tłumienie hałasu 35 dB)

 

oświadczenie producenta EXTRUFLEX o dopuszczeniu folii FOOD CONTACT do bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz:
* zgodności z wymogami rozporządzenia EC 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r
* spełnienie odpowiednich wymagań rozporządzenia UE 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r
* produkcji zgodnie z Good Manufacturing Practice (GMP) odnośnie rozporządzenia EC 2023/2006, z dnia 22 grudnia 2006 r

raport z testów lab. INTERTEK nr FUFDCP2015-09078-1 dla folii 200x2 REF 433
raport z testów lab. INTERTEK nr FUFDCP2015-08968-1 dla folii 300x3 REF 433
raport z testów lab. INTERTEK nr FUFDCP2015-08967-1 dla folii 400x4 REF 433

broszura informacyjna FOOD CONTACT producenta EXTRUFLEX

Specyfikacja techniczna produktu:
Przepuszczalność światła (światło widzialne przechodzące przez materiał) ASTM D 1003: 85 %
Twardość (skala Shore’a, twardościomierz typu A do materiałów miękkich), skala od 0 [twardy] do 100 [miękki], EN ISO 868: 80 Sh A
Wytrzymałość na rozdarcie (minimalne naprężenie rozciągające wymagane do rozdarcia próbki), DIN 53515: 50 N / mm
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu (maksymalne naprężenie rozciągające, któremu można poddać materiał), EN ISO 527: 16 N / mm2
Wydłużenie przy zerwaniu (wydłużenie próbki w punkcie przerwania pod naprężeniem rozciągającym), EN ISO 527: 340 %
Wydłużenie trwałe w punkcie przerwania (stałe wydłużenie próbki zmierzone w próbie rozciągania), EN ISO 527: 68 %
Przewodność cieplna (zdolność do przewodzenia ciepła, im jest niższa, tym większa izolacja), AST C 177: 0,16 W/m.K
Temperatura kruchości CLASH & BERG (temp. w której próbka pęka pod wpływem naprężeń skrętnych), ISO 8570: -35°C
Temperatura użytkowa (min. i maks. zakres temp. w których materiał zachowuje swoje właściwości mechaniczne, elastyczność), EN 1876: od -15°C do +50°C
Temp. mięknienia Vicata (próbka penetrowana do głębokości 1 mm za pomocą płaskiego wgłębnika o pow. 1 mm2 i masie 1 kg), EN ISO 306: +50°C
Pojemność cieplna (wymagana energia cieplna zwiększająca temperaturę 1kg materiału o jeden 1°C), ISO 11357: 1,6 kJ/kg.K
Klasyfikacja ogniowa (klasyfikacja materiału samogasnącego i odporność na spalanie), EN 13501:1-2007: ---------
Tłumienie hałasu (zmniejszony średni poziom dźwięku z zakresu od 0,1 do 3,2 kHz przy kurtynie o pow. 1,76 m2 i grubości 5 mm), DIN 52210: > 35 dB
Filtr promieniowania optycznego (filtrowanie promieni IR oraz UV umożliwiających użycie tego materiału jako ekrany spawalnicze), DIN ISO EN 25980: NIE
Odporność na promieniowanie UV (promienie słoneczne, łuk spawalniczy), ISO 4892: TAK
Odporność na prąd stały (rezystywność elektryczna powierzchni materiału zmierzona napięciem stałym 100V), ASTM D257: 30 x 10^10 Ω
Absorpcja wody (zmienność masy materiału po ekspozycji na warunki wilgotne), EN ISO 62: - 0,2 %
Gęstość (masa na jednostkę objętości), ASTM D 792: 1, 22 g/cm3
Szerokość: 300 mm
Grubość: 3 mm
Długość pełnej rolki: 50 mb
Masa pełnej rolki 54,9 kg
Znaczniki produktu