Folia PVC 200x2 ANTI-STATIC ref. 180

Szerokość: 200 mm
Grubość: 2 mm
Temp. użytkowa: od -15°C do +50°C
Długość pełnej rolki: 50 mb
Masa jednej rolki: 24,4 kg
Sprzedaż: folia cięta na metry
Producent: EXTRUFLEX
Termin wysyłki: 24-48h, produkt dostępny w magazynie
22,16 zł brutto

Folia o szerokości 200 mm i grubości 2 mm dedykowana jest głównie na kurtyny paskowe dla otworów drzwiowych oraz niewielkich bram. Wąskie pasy kurtyny zapewniają swobodne przejście pieszym przy zachowaniu dobrych własności termoizolacyjnychJednak w przypadku ruchu mechanicznego (np. wózki widłowe) lub wysokich bram zalecamy szersze pasy. Zakres temperatury użytkowej folii typ ANTI-STATIC znajduje się w przedziale od -15°C do +50°C.

Dostępne opcje zakładu zachodzenia pasów na systemie grzebieniowym:

- 2x36mm (36%), zalecana max. długość pasów 2500 mm
- 2x77mm (77%), zalecana max. długość pasów 3000 mm

 

Atesty, certyfikaty i deklaracje dla folii EXTRUFLEX typ ANTI-STATIC ref. 180:

raport z testów lab. INERIS-DRA-16-159522-01856B - opór powierzchniowy folii Ref 180 wg normy EN 13463-1

Specyfikacja techniczna produktu:
Przepuszczalność światła (światło widzialne przechodzące przez materiał) ASTM D 1003: 85 %
Twardość (skala Shore’a, twardościomierz typu A do materiałów miękkich), skala od 0 [twardy] do 100 [miękki], EN ISO 868: 80 Sh A
Wytrzymałość na rozdarcie (minimalne naprężenie rozciągające wymagane do rozdarcia próbki), DIN 53515: 50 N / mm
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu (maksymalne naprężenie rozciągające, któremu można poddać materiał), EN ISO 527: 16 N / mm2
Wydłużenie przy zerwaniu (wydłużenie próbki w punkcie przerwania pod naprężeniem rozciągającym), EN ISO 527: 340 %
Wydłużenie trwałe w punkcie przerwania (stałe wydłużenie próbki zmierzone w próbie rozciągania), EN ISO 527: 68 %
Temperatura kruchości CLASH & BERG (temp. w której próbka pęka pod wpływem naprężeń skrętnych), ISO 8570: -35°C
Temperatura użytkowa (min. i maks. zakres temp. w których materiał zachowuje swoje właściwości mechaniczne, elastyczność), EN 1876: od -15°C do +50°C
Temp. mięknienia Vicata (próbka penetrowana do głębokości 1 mm za pomocą płaskiego wgłębnika o pow. 1 mm2 i masie 1 kg), EN ISO 306: +50°C
Przewodność cieplna (zdolność do przewodzenia ciepła, im jest niższa, tym większa izolacja), AST C 177: 0,16 W/m.K
Pojemność cieplna (wymagana energia cieplna zwiększająca temperaturę 1kg materiału o jeden 1°C), ISO 11357: 1,6 kJ/kg.K
Klasyfikacja ogniowa (klasyfikacja materiału samogasnącego i odporność na spalanie), EN 13501:1-2007: ---------
Tłumienie hałasu (zmniejszony średni poziom dźwięku z zakresu od 0,1 do 3,2 kHz przy kurtynie o pow. 1,76 m2 i grubości 5 mm), DIN 52210: > 35 dB
Filtr promieniowania optycznego (filtrowanie promieni IR oraz UV umożliwiających użycie tego materiału jako ekrany spawalnicze), DIN ISO EN 25980: NIE
Odporność na promieniowanie UV (promienie słoneczne, łuk spawalniczy), ISO 4892: TAK
Odporność na prąd stały (rezystywność elektryczna powierzchni materiału zmierzona napięciem stałym 100V), ASTM D257: 3 x 10^10 Ω
Absorpcja wody (zmienność masy materiału po ekspozycji na warunki wilgotne), EN ISO 62: 1 - 1,6 %
Gęstość (masa na jednostkę objętości), ASTM D 792: 1, 22 g/cm3
Szerokość: 200 mm
Grubość: 2 mm
Długość pełnej rolki: 50 mb
Masa pełnej rolki 24,4 kg
Znaczniki produktu