Folia PVC 100x2 STANDARD ref. 100 (rolka 50 mb)

Szerokość: 100 mm
Grubość: 2 mm
Temp. użytkowa: od -15°C do +50°C
Długość pełnej rolki: 50 mb
Masa jednej rolki: 12,2 kg
Sprzedaż: w rolkach 50 mb
Producent: EXTRUFLEX
365,31 zł brutto

Folia o szerokości 100 mm i grubości 2 mm dedykowana jest głównie na kurtyny paskowe dla otworów drzwiowych, przez które poruszają się ludzie. Wąskie pasy kurtyny zapewniają swobodne przejście pieszym przy zachowaniu dobrych własności termoizolacyjnychZakres temperatury użytkowej folii typ STANDARD znajduje się w przedziale od -15°C do +50°C.

Dostępne opcje zakładu zachodzenia pasów na systemie grzebieniowym:
-2x18mm (36%), zalecana max. długość pasów 2300 mm


Atesty, certyfikaty i deklaracje dla folii EXTRUFLEX typ STANDARD ref. 100:

atest higieniczny PZH

plastyfikatory bezftalanowe NON PHTHALATE®

stabilizatory UV

tabela odporności chemicznej

izolacja termiczna miękkiego PVC

redukcja dźwięku (średnie tłumienie hałasu 35 dB)

Specyfikacja techniczna produktu:
Przepuszczalność światła (światło widzialne przechodzące przez materiał) ASTM D 1003: 85 %
Twardość (skala Shore’a, twardościomierz typu A do materiałów miękkich), skala od 0 [twardy] do 100 [miękki], EN ISO 868: 80 Sh A
Wydłużenie przy zerwaniu (wydłużenie próbki w punkcie przerwania pod naprężeniem rozciągającym), EN ISO 527: 340 %
Wydłużenie trwałe w punkcie przerwania (stałe wydłużenie próbki zmierzone w próbie rozciągania), EN ISO 527: 68 %
Przewodność cieplna (zdolność do przewodzenia ciepła, im jest niższa, tym większa izolacja), AST C 177: 0,16 W/m.K
Temperatura kruchości CLASH & BERG (temp. w której próbka pęka pod wpływem naprężeń skrętnych), ISO 8570: -35°C
Temperatura użytkowa (min. i maks. zakres temp. w których materiał zachowuje swoje właściwości mechaniczne, elastyczność), EN 1876: od -15°C do +50°C
Temp. mięknienia Vicata (próbka penetrowana do głębokości 1 mm za pomocą płaskiego wgłębnika o pow. 1 mm2 i masie 1 kg), EN ISO 306: +50°C
Pojemność cieplna (wymagana energia cieplna zwiększająca temperaturę 1kg materiału o jeden 1°C), ISO 11357: 1,6 kJ/kg.K
Klasyfikacja ogniowa (klasyfikacja materiału samogasnącego i odporność na spalanie), EN 13501:1-2007: ---------
Tłumienie hałasu (zmniejszony średni poziom dźwięku z zakresu od 0,1 do 3,2 kHz przy kurtynie o pow. 1,76 m2 i grubości 5 mm), DIN 52210: > 35 dB
Filtr promieniowania optycznego (filtrowanie promieni IR oraz UV umożliwiających użycie tego materiału jako ekrany spawalnicze), DIN ISO EN 25980: NIE
Odporność na promieniowanie UV (promienie słoneczne, łuk spawalniczy), ISO 4892: TAK
Odporność na prąd stały (rezystywność elektryczna powierzchni materiału zmierzona napięciem stałym 100V), ASTM D257: 30 x 10^10 Ω
Absorpcja wody (zmienność masy materiału po ekspozycji na warunki wilgotne), EN ISO 62: - 0,2 %
Gęstość (masa na jednostkę objętości), ASTM D 792: 1, 22 g/cm3
Szerokość: 100 mm
Grubość: 2 mm
Długość pełnej rolki: 50 mb
Masa pełnej rolki 12,2 kg
Znaczniki produktu